مقاله به چاپ رسیده از خانم دکتر محی الدین بناب (مسئول فنی شرکت) در مجله Current Stem Cell Research & Therapy  که در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده است و در شرکت سیناسل کار شده است.