کارشناس ارشد رشته میکروبیولوژی

مدیر بخش کنترل کیفی

QC@sinacellco.com