تاریخچه شرکت سینا سل

پیشرفت پژوهشهای روزافزون در تکنولوژی تولید سلولهای بنیادی و بافت و همچنین تغییر روند درمان به طرف مبتنی بر شخصی شدن (personalized medicine)، گروهی از پژوهشگران در زمینه تولید سلولهای بنیادی و بافت را به این فکر انداخت که برای اولین بار در ایران در یک محیط استریل و مناسب بتوانند سلولهای بنیادی و بافت را برای مصارف درمانی و پژوهشی تولید کرده و روند تجاری سازی آنها را فراهم سازند. به این منظور شرکت پژوهشی تولیدی سیناسل در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و کار خود را با انجام طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاهها در زمینه درمان بیماران با سلولهای بنیادی شروع کرد. سپس در زمینه تولید بافت برای درمان غضروف آسیب دیده زانو قراردادی جهت خرید تکنولوژی از آلمان و آموزش پرسنل شرکت برای تولید غضروف با کشور اتریش امضا کرد و متعاقب آن، تکنولوژی تولید غضروف را در شرکت پیاده کرد.

شرکت سیناسل اولین شرکتی است که تاییدیه (Good Manufacturing Product) GMP برای تولید سلولهای بنیادی، غضروف، پرده آمنیوتیک، سلول های چربی و پلاسمای غنی از پلاکت یا (Platelet-rich plasma)PRP  را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اخذ کرده است.

یکی از اولویت های سیناسل برآورد کردن تقاضای بیماران نیازمند به سلولهای بنیادی برای درمان آنها است. این امر بعد از اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل انجام خواهد بود. اما این شرکت همکاری خود را در زمینه سلولهای بنیادی و بافت برای انجام پژوهش های تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور همچنان ادامه می دهد.

تاریخچه شرکت سینا سل