بخش تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه سیناسل یکی از فعالترین و پرهزینه ترین بخش هاست. در این بخش پژوهشگران شرکت با همکاری اساتید دانشگاه ها در زمینه سلول درمانی، بافت درمانی، محصولات تولید شده از سلولها و بافت ها برای استفاده های درمانی و داروسازی و همچنین ساخت ارگان های بدن با استفاده از سلول های بنیادی در حال مطالعه و پژوهش می باشند.