اهداف استراتژیک شرکت سیناسل

  • تبدیل شدن به قطب منطقه در تولید محصولات مبتنی بر پزشکی ترمیمی.

  • توسعه درمانهای نوین برای بیماریهای صعب العلاج در کشور.

  • تولید محصولات بر پایه سلول در زمینه بیماریهای ارتوپدی، قلبی عروقی، پوستی، بیماریهای نورودژنراتیو و اتوایمیون، ارولوژی، نفرولوژی و کبدی گوارشی.

  • تدوین استانداردهای دقیق و مطمئن برای تولید و تضمین کیفیت محصولات مبتنی بر پزشکی ترمیمی.

  • صدور محصولات مبتنی بر پزشکی ترمیمی به کشورهای منطقه در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان.

تاریخچه شرکت سینا سل